December 01, 2021 | 10:44 GMT+7

11M Hanoi budget revenue at $10.5bln

Trâm Anh -

According to the Hanoi Statistics Office, the city’s budget revenue in the first eleven months of the year is around VND238 trillion ($10.5 billion), or 101.1 per cent of the estimate from the government. Revenue from non-State enterprises and individuals rose sharply. That from imports and exports reached 110.7 per cent of the estimate and from FDI 105.1 per cent.

Photo: VnEconomy
Photo: VnEconomy

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11 tháng năm 2021 ước thực hiện 238,1 nghìn tỷ đồng, đạt 101,1% dự toán Trung ương giao, đạt 94,7% dự toán Thành phố giao và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa đạt 215,6 nghìn tỷ đồng, đạt dự toán Trung ương giao, đạt 93,1% dự toán thành phố giao và tăng 5,3% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 20,6 nghìn tỷ đồng, đạt 110,7% dự toán và tăng 21,7%. Thu từ dầu thô là 1,9 nghìn tỷ đồng, đạt 151,2% dự toán và giảm 9,5%.

Hà Nội là một trong nhiều tỉnh thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hạn chế hoạt động để đảm bảo an toàn phòng dịch. 

Tuy nhiên, đến nay, Hà Nội đang cùng cả nước từng bước thực hiện việc thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh.

 
"Tháng 11, cùng với cả nước, Hà Nội đang từng bước thực hiện việc thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, vận tải, du lịch dần mở cửa trở lại sau thời gian dài hạn chế và tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19".

Cục Thống kê Hà Nội.

Chỉ rõ một số lĩnh vực thu chủ yếu 11 tháng năm 2021, Cục Thống kê Hà Nội cho biết, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước dẫn đầu, đạt 56,6 nghìn tỷ đồng, đạt 113,1% và bật tăng 35,4% so với cùng kỳ.

Tiếp đến, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 52 nghìn tỷ đồng, đạt 104,7% dự toán pháp lệnh và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 21,6 nghìn tỷ đồng, đạt 105,1% và tăng 17,6%.

Đáng chú ý, thuế thu nhập cá nhân 28,4 nghìn tỷ đồng, đạt 115,1% và tăng 16,3%. Thu lệ phí trước bạ 6,5 nghìn tỷ đồng, đạt 90,3% và tăng 7,6%.

Ngoài ra, một số khoản thu sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ, chưa đạt dự toán  như thu tiền sử dụng đất 13,8 nghìn tỷ đồng, đạt 68,9% và giảm 36,3%. Thu phí và lệ phí 13,7 nghìn tỷ đồng, đạt 80,1% và giảm 0,8%.

Ở chiều ngược lại, chi ngân sách địa phương 11 tháng năm 2021 ước thực hiện 59,8 nghìn tỷ đồng, đạt 61,5% dự toán Trung ương giao, đạt 55% dự toán thành phố giao và bằng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi đầu tư phát triển là 23,4 nghìn tỷ đồng, đạt 56% dự toán Trung ương giao, đạt 45,7% dự toán Thành phố giao đầu năm, đạt 50,6% dự toán sau điều chỉnh và bằng 95,1%. Chi thường xuyên 36,3 nghìn tỷ đồng, đạt 76,7% và tăng 4,4%.

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 11, thành phố có 2.513 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, với số vốn đăng ký đạt 40,4 nghìn tỷ đồng, tăng 96%. 

Bên cạnh đó, thành phố thực hiện thủ tục giải thể cho 253 doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ; 732 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 62%; 620 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 26% cùng kỳ năm trước.

Cộng dồn 11 tháng năm 2021, Hà Nội có 22,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, với số vốn đăng ký đạt 307,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2%.

Thực hiện thủ tục giải thể cho 2,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 23%; 11,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 14%; 9,5 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 64%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate