September 24, 2021 | 16:36 GMT+7

Bac Giang seeking investment in upcoming projects

Phan Nam -

The Bac Giang Provincial People’s Committee has issued Decision No. 1892/QD-UBND approving a list of six projects with land that require investment, on a total area of 103.64 ha.

Photo: Illustration
Photo: Illustration

Theo đó, huyện Lục Ngạn có 5 dự án. Bao gồm: khu dân cư trung tâm xã Mỹ An quy mô 10,04ha; Khu dân cư trung tâm xã Biển Động, huyện Lục Ngạn 28,72ha; Khu đô thị mới chợ nông sản, huyện Lục Ngạn 24,25ha; Khu dân cư Tân Sơn, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn 14,31ha; Khu dân cư Hải Yên - Lê Hồng Phong, huyện Lục Ngạn 11,48ha.

Huyện Việt Yên có 1 dự án là Khu đô thị dịch vụ thương mại tổng hợp thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên với quy mô 14,84ha.

Trước đó, trong tháng 7/2021, Bắc Giang cũng đã kêu gọi đầu tư 12 dự án quy mô hơn 180 ha. Trong đó, huyện Lạng Giang có 5 dự án, huyện Tân Yên có 3 dự án, thành phố Bắc Giang có 2 dự án, huyện Lục Nam 1 dự án và Việt Yên có 1 dự án.

Trong tháng 8, Bắc Giang tiếp tục phê duyệt 7 dự án nữa với tổng diện tích gần 165 ha. Trong đó, huyện Lục Nam có 2 dự án, huyện Tân Yên và huyện Việt Yên có 5 dự án.

Như vậy, trong vòn g3 tháng qua, tỉnh Bắc Giang đã công bố danh mục 25 dự án khu đô thị, khu dân cư với tổng diện tích đất khoảng 450 ha để đấu thầu tìm chủ đầu tư.

Mới đây, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Trung tâm thương mại tổng hợp và các công trình dịch vụ phụ trợ tại xã Tân Mỹ, xã Song 2 Khê, thành phố Bắc Giang và xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500). Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 36,8 ha. Dân số dự kiến khoảng 3.000 người.

Đây sẽ là trung tâm thương mại tổng hợp và các công trình dịch vụ phụ trợ, bao gồm các công trình công cộng, công trình dịch vụ thương mại, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ, gắn kết và hỗ trợ vào sự phát triển của tỉnh Bắc Giang nói chung, thành phố Bắc Giang và huyện Việt Yên nói riêng.

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate