October 26, 2023 | 07:33 GMT+7

Băng tần 2500-2600 MHz có giá khởi điểm gần 4.000 tỷ đồng

Thủy Diệu -

Giá khởi điểm của khối băng tần 2500-2600 MHz là 3.983 tỷ đồng với thời gian sử dụng 15 năm, sau hai năm được cấp phép băng tần doanh nghiệp phải triển khai tối đa 3.000 trạm phát sóng 5G…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quyết định số 2041/QĐ-BTTTT phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 25/10, giá khởi điểm đấu giá băng tần 2500-2600 MHz cho các doanh nghiệp được xác định theo quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2023/NĐ-CP.

Cụ thể, giá khởi điểm của khối băng tần 2500-2600 MHz cho 15 năm sử dụng là 3.983.818.500.000 đồng. Tiền đặt trước áp dụng tại cuộc đấu giá cho khối băng tần 2500-2600 MHz là 200 tỷ đồng. Việc thu nộp, xử lý tiền đặt trước được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

Băng tần 2500-2600 MHz có giá khởi điểm gần 4.000 tỷ đồng - Ảnh 1

Sau hai năm kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần 2500-2600MHz, doanh nghiệp phải cam kết triển khai tối thiểu 3000 trạm phát sóng 5G sử dụng băng tần 2500-2600 MHz; cam kết chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sử dụng băng tần 2500-2600 MHz muộn nhất 12 tháng kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần 2500-2600 MHz.

Ngoài ra, chất lượng dịch vụ viễn thông và chuyển vùng dịch vụ viễn thông cũng phải đảm bảo theo quy định.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, điều kiện sử dụng băng tần cho các doanh nghiệp gồm: Thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 về Quy hoạch băng tần 2300-2400MHz và băng tần 2500-2690MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam và các nội dung của giấy phép sử dụng băng tần; tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan về thiết bị thu phát vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ trường; phối hợp với các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép ở băng tần liền kề trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện và phòng tránh nhiễu có hại.

Đồng thời tuân thủ kết quả phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện tại khu vực biên giới để tránh nhiễu có hại; thực hiện các quy định khác của Luật tần số Vô tuyến điện, Luật Viễn thông và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Cũng theo quyết định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo công khai phương án tổ chức đấu giá, tổ chức muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông qua một trong các phương thức sau: Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp.

Các hồ sơ nộp không đúng thời hạn trên sẽ không được tiếp nhận và giải quyết.

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate