May 11, 2022 | 16:40 GMT+7

Conference on ocean economy on horizon

Nhĩ Anh -

The governments of Vietnam and Norway and the United Nations Development Program (UNDP) will hold the International Conference on a Sustainable Ocean Economy and Climate Change Adaptation, “Solutions for a Climate Resilient Blue Economy”, on May 12 and 13 in Hanoi. Participants will discuss means of promoting the sustainable use of ocean resources and the challenges posed by Covid-19, climate change, and environmental pollution, and will identify opportunities to accelerate practical actions that protect ocean ecosystems for economic development.

Photo: Illustration
Photo: Illustration

Dự kiến lãnh đạo Chính phủ sẽ dự và phát biểu khai mạc, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và lãnh đạo Bộ Ngoại giao Na Uy sẽ chủ trì Hội nghị.

Với chủ đề chung “Các giải pháp cho một nền kinh tế biển có khả năng chống chịu”, Hội  nghị sẽ là nơi hội tụ các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội, nhằm thảo luận các cơ hội chính trong việc thúc đẩy, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên biển cũng như các thách thức chính của khủng hoảng Covid-19, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, trong đó đáng chú ý là Thoả thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương; Xác định cơ hội thúc đẩy hành động bảo vệ các hệ sinh thái biển với mục tiêu phục hồi kinh tế biển và phát triển kinh tế, nâng cao khả năng chống chịu của các cộng đồng và quốc gia dễ bị tổn thương.

Cũng tại hội nghị, các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm, các thực tiễn tốt và kết quả nghiên cứu nhằm đẩy mạnh việc chia sẻ kiến thức về kinh tế biển bền vững thành công, các chiến lược và hành động thích ứng với biến đổi khí hậu; khuyến khích xây dựng mạng lưới hợp tác Nam-Nam và Nam-Bắc, thúc đẩy hợp tác và tạo sự hợp lực giữa các sáng kiến.

Tìm giải pháp phát triển một nền kinh tế biển có khả năng chống chịu - Ảnh 1

Hội nghị là diễn đàn huy động hợp tác quốc tế thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế biển Việt Nam. Các nội dung thảo luận tại Hội nghị sẽ làm tư liệu quan trọng cho các chương trình nghị sự trong năm 2022 và các năm sau đó của Liên hợp quốc, trong đó có Thập kỷ Khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững giai đoạn 2021- 2030 của Liên hợp quốc.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Hội nghị bao gồm 4 phiên toàn thể: Phiên khai mạc; Phiên toàn thể về Rủi ro an ninh liên quan đến khí hậu; Phiên toàn thể đặc biệt về Giải quyết vấn đề ô nhiễm đại dương và Rác thải nhựa đại dương về Một Thách thức lớn của thế kỷ 21 và phiên Bế mạc.

Cùng với đó sẽ có 4 phiên chuyên đề (mỗi phiên có 3- 4 phiên song song): Phục hồi và Xây dựng lại tốt hơn sau đại dịch Covid-19 vì một nền kinh tế biển bền vững và có khả năng chống chịu với khí hậu; Quy hoạch không gian biển và Xây dựng các đô thị và hạ tầng ven biển có khả năng chống chịu với khí hậu; An ninh khí hậu, Giới và khả năng chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương và Nguồn tài chính cho Khí hậu và Đại dương.

Bên cạnh các phiên toàn thể và phiên chuyên đề, sẽ có các các cuộc họp và sự kiện bên lề đáng chú ý bao gồm: công bố Báo cáo kinh tế biển xanh- Hướng đến phát triển bền vững kinh tế biển; Mô hình nhà chống bão, lũ- Bài học kinh nghiệm từ miền Trung Việt Nam; Triển lãm đóng góp của doanh nghiệp và các sáng kiến khác cho kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, Hội nghị dự kiến sẽ đưa ra một Tuyên bố của các đồng Chủ tịch Hội nghị, trong đó, trình bày các nội dung và kết luận chính của Hội nghị, cung cấp thông tin đầu vào cho các sự kiện và tiến trình quốc tế liên quan trong tương lai, bao gồm cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc vào năm 2022 được dự kiến sẽ diễn ra thảo luận về Thoả thuận toàn cầu ô nhiễm nhựa và các nội dung khác.

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate