June 20, 2022 | 11:05 GMT+7

$2.2bln for Mekong Delta"s sustainable development

Khánh Vy -

Deputy Minister of Planning and Investment Tran Quoc Phuong said on June 18 that Vietnam will sign a cooperative agreement with a group of six development banks to unify a list of projects using ODA capital and concessional loans from foreign sponsors with committed capital of $2.2 billion. The goal of the agreement is to open up opportunities for the sustainable development of the Mekong Delta region.

Photo: Illustration
Photo: Illustration

Cùng với nguồn vốn đầu tư công và đầu tư tư nhân, nguồn vốn ODA và vay ưu đãi lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021- theo hướng phát triển hài hòa, thuận thiên, “toàn diện theo hướng sinh thái, văn minh, bền vững, mang bản sắc sông nước”.

 

Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 dự kiến diễn ra vào ngày 21/6 tại TP. Cần Thơ. Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Hội nghị lần này còn tập trung vào 5 nội dung quan trọng khác.

Một là, công bố Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2022.

Hai là, định hướng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ba là, thống nhất triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bốn là, xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các đối tác phát triển trong việc đồng hành cùng Chính phủ triển khai các chương trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng về phát triển vùng, liên kết vùng để thực hiện quy hoạch đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Năm là, quảng bá hình ảnh, vùng đất, văn hóa, con người Vùng thông qua Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đồng bằng sông Cửu Long - Khát vọng phát triển”.

Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng; trong đó, liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương trong vùng.

Qua đó, giúp tổ chức thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 13–NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt; tranh thủ có hiệu quả sự ủng hộ, hợp tác, đồng hành của các bạn bè, đối tác quốc tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước để góp phần thực hiện mục tiêu đưa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2050 trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước; là nơi đáng sống đối với người dân, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư.

 

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 là bản quy hoạch vùng đầu tiên được phê duyệt theo Luật Quy hoạch, có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát triển vùng trở thành trung tâm kinh tế quan trọng của quốc gia, khu vực và thế giới.

Với tư duy mới trong xây dựng quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long tập trung vào 5 nội dung chính.

Thứ nhất, chủ động kiến tạo phát triển vùng theo hướng bền vững, hài hóa, dựa trên 3 trụ cột kinh tế - xã hội – môi trường; lấy con người làm trung tâm, tài nguyên nước là cốt lõi; tôn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với điều kiện thực tế của vùng.

Thứ hai, linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Thứ ba, đổi mới, cải cách mạnh mẽ, chuyển đổi nhanh mô hình phát triển từ phân tán, nhỏ lẻ sang phát triển theo hướng tập trung với sự hình thành một số vùng động lực, các hành lang kinh tế.

Thứ tư, liên kết phát triển, hình thành và phát triển các hành lang kinh tế thông qua liên kết trong và ngoài vùng ở tất cả các cấp độ.

Thứ năm, bền vững, chiến lược lâu dài, nâng cao năng lực cạnh tranh theo hướng phát triển hạ tầng đi trước, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của vùng.

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate