September 24, 2021 | 09:31 GMT+7

Additional seaport allowed to import small motor vehicles

Huyền Vy -

Thanh Hoa’s Nghi Son seaport is to be added to a list of seaports permitted to import motor cars with less than 16 seats, joining five seaports in Quang Ninh, Hai Phong, Da Nang, Ho Chi Minh City, and Ba Ria-Vung Tau.

Photo: Illustration
Photo: Illustration

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư mới thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BCT ngày 25/3/2019 của Bộ Công Thương quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi.

Đề xuất bổ sung cảng biển Nghi Sơn được phép nhập khẩu ô tô dưới 16 chỗ - Ảnh 1

Trong đó, Bộ Công Thương đề xuất thêm cảng biển Thanh Hóa (Nghi Sơn) được nhập khẩu ô tô dưới 16 chỗ.

Cụ thể, dự thảo thông tư nêu rõ, ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển: Quảng Ninh (Cái Lân), Hải Phòng, Thanh Hóa (Nghi Sơn), Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành tại Thông tư số 06/2019/TT-BCT, ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi được nhập khẩu về Việt Nam qua 5 cửa khẩu cảng biển gồm: Quảng Ninh (Cái Lân), Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Như vậy, so với quy định hiện nay, dự thảo đề xuất bổ sung thêm cửa khẩu cảng biển Thanh Hóa (Nghi Sơn) cũng được nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ.

Dự thảo thông tư cũng đề xuất không áp dụng đối với các trường hợp cụ thể sau:

Nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhập khẩu phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 Nhập khẩu phục vụ các mục đích cá biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhập khẩu phục vụ các mục đích trưng bày, hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học.

Quá cảnh với các nước có chung đường biên giới và kinh doanh chuyển khẩu.

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate