August 04, 2022 | 17:00 GMT+7

Foreign stock transactions up slightly in July

Hà Anh -

According to the Hanoi Stock Exchange (HNX), transactions on the derivatives market fell sharply in July against June, while open interest (OI) for futures contracts was up 0.72 per cent. The proportion of foreign investor transactions also rose slightly compared to June, accounting for 1.38 per cent of total trading volumes.

Photo: Illustration
Photo: Illustration

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường chứng khoán phái sinh có diễn biến giao dịch giảm mạnh trong tháng 7/2022.

Cụ thể: khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 đạt 232.944 hợp đồng/phiên, giảm 25,51% so với tháng trước, tương ứng giá trị gia tăng (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 28.526 tỷ đồng, giảm 28,08% so với tháng trước.

Chỉ số VN30 tại phiên giao dịch cuối tháng 7/2022 đạt 1.232 điểm, giảm 1,35% so với tháng 6/2022, đồng thời giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 cũng giảm so với tháng trước.

Trong tháng 7/2022, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ so với tháng 6/2022, chiếm 1,38% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Cũng theo HNX, mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh, nhưng khối lượng mở (OI) hợp đồng tương lai vẫn tăng 0,72% so với tháng trước, đạt 40.232 hợp đồng tại phiên giao dịch cuối tháng 7/2022, đây cũng là mức OI cuối tháng cao nhất từ đầu năm đến nay. Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 6/7/2022 có OI đạt 49.368 hợp đồng, khối lượng giao dịch phiên này cũng đạt mức cao nhất trong tháng 7 với 400.160 hợp đồng.

Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, loại kỳ hạn 10 năm có khối lượng giao dịch 4.000 hợp đồng và kỳ hạn 5 năm có khối lượng giao dịch 27.132 hợp đồng, tổng giá trị giao dịch cả 2 sản phẩm theo danh nghĩa đạt hơn 32.470 tỷ đồng. Khối lượng OI hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 7/2022 là 0 hợp đồng.

Các giao dịch hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ trong tháng 7 đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức, trong đó tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài chiếm 50%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, đối với sản phẩm hợp đồng tương lai VN30, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng so với tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 7/2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.054.683 tài khoản, tăng 1,99% so với tháng trước.

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate