September 13, 2021 | 18:37 GMT+7

Insurance premium revenue up against 2020

Vũ Phong -

According to a report from the Ministry of Finance, the total premium revenue of insurance companies as of the end of August was estimated at VND133.04 trillion ($5.8 billion), up 16.96 per cent compared to the same period of 2020.

Photo: Illustration
Photo: Illustration

Theo báo cáo của Bộ tài chính, tính đến hết tháng 8/2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 133.040 tỷ đồng, tăng 16,96% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.092 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 94.948 tỷ đồng.

Hiện các doanh nghiệp ngành này cũng đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 34.398 tỷ đồng (tăng 12,70% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 13.590 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 20.808 tỷ đồng.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 643.588 tỷ đồng (tăng 22,10% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 102.222 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 541.366 tỷ đồng.

Doanh thu phí bảo hiểm tăng gần 17% so với cùng kỳ - Ảnh 1

Đánh giá triển vọng ngành bảo hiểm trong thời gian tới, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhìn nhận, trong quý 3/2021, tình hình kinh doanh của các hãng bảo hiểm có thể chậm lại trong bối cảnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt và kéo dài kể từ giữa tháng 7.

Tuy nhiên, môi trường lãi suất thấp có khả năng kéo dài sau khi đại dịch để hỗ trợ phục hồi kinh tế, do đó, bảo hiểm liên kết đầu tư theo dự đoán vẫn dẫn dắt tăng trưởng phí bảo hiểm mới.

"Mặt khác, khung pháp lý mới theo công ty chứng khoán này, sẽ mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho ngành bảo hiểm từ năm 2023", nhóm nghiên cứu tại VDSC nhấn mạnh.

Theo dự kiến của cơ quan chức năng, Luật Kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi sẽ được ban hành trong năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2023. Dự thảo lần 4 của Luật đang được lấy ý kiến. Nhiều chuyên gia đánh giá, các thay đổi (dự kiến) trong luật mới cho thấy một sự cởi mở trong tư duy quản lý và đề cao hơn tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh, mở ra nhiều cơ hội cho các chủ thể tham gia thị trường. Các thay đổi trọng yếu có thể tạo ra những thay đổi lớn, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.

Tại diễn biến liên quan, hiện Bộ Tài chính cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đơn vị này tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của doanh nghiệp và người dân.

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate