September 17, 2022 | 12:02 GMT+7

Soc Son district in Hanoi preparing to auction 12 land plots

Thanh Xuân -

The Soc Son District People’s Committee in Hanoi has said it is preparing to auction 12 land plots in Huong Dinh Doai and Huong Dinh Dong hamlets in Mai Dinh commune. The auction is expected on October 2, at the district office. Many districts in Hanoi have recently held land auctions, with Me Linh district being especially active.

Photo: Illustration
Photo: Illustration

Theo đó, từ thửa đất số 1 đến thửa đất số 11 đều có diện tích 95 m2 và có giá khởi điểm là 41 triệu đồng/m2. Ở các thửa này, người tham gia đấu giá phải đặt trước 779 triệu đồng/thửa. Còn thửa đất số 12, diện tích 128 m2, giá khởi điểm 41 triệu đồng/m2 và phải đặt trước 1 tỷ đồng.

Mật độ xây dựng tối đa của các thửa đất là 80%. Tầng cao tối đa xây dựng đối với 12 thửa đất đấu giá theo quy định là 6 tầng. Mục đích sử dụng đất là đất ở. Thời hạn sử dụng đất là ổn định, lâu dài. Hình thức sử dụng đất là giao đất có thu tiền sử dụng. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 16/9/2022 đến 17h ngày 29/9/2022. Dự kiến vào ngày 2/10/2022, cuộc đấu giá sẽ được thực hiện tại trụ sở UBND huyện Sóc Sơn.

Vừa qua, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội đã tổ chức đấu giá đất trở lại, trong đó huyện Mê Linh là địa phương hoạt động rất sôi nổi. Ngay đầu tháng 6/2022, huyện đấu giá thành công 17 thửa đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, thu về 98 tỷ đồng. Đến nửa đầu tháng 8/2022 tiếp tục tổ chức đấu giá thành công 20 thửa đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm (đợt 1) với số tiền trúng đấu giá là 75,9 tỷ đồng.

Gần đây nhất, vào ngày 26/8/2022, Mê Linh cũng tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm (đợt 2). Theo đó, 19 thửa đất tại điểm X2, Yên Vinh, Thanh Lâm được đưa ra đấu giá có tổng diện tích 1.877m2. Giá khởi điểm dao động từ 27,1 triệu đồng – 39,2 triệu đồng/m2. Kết quả cuối phiên, 12 thửa đất được đưa ra đấu giá thành công, giá trúng cao nhất 55,1 triệu đồng/m2, giá trúng thấp nhất 32,3 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, thời điểm này, hoạt động đấu giá đất tại huyện Mê Linh đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Liên quan đến công tác đấu giá đất, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2807/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay trên địa bàn thành phố. Trong đó, thành phố đề nghị phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ từ khâu thiết lập hồ sơ dự án đấu giá quyền sử dụng đất, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị quỹ đất thực hiện đấu giá; Tập trung rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các tổ chức tư vấn đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn tổ chức tư vấn đấu giá có uy tín, trách nhiệm và tuân thủ quy định của pháp luật.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu việc công bố công khai thông tin về dự án đấu giá quyền sử dụng đất và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm cần được phê duyệt đảm bảo minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu sử dụng đất tiếp cận đất đai.

Đồng thời, rà soát, kiểm tra, đánh giá, đề xuất kiến nghị xử lý theo quy định đối với trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng, đủ theo phương án được phê duyệt hoặc chậm đưa đất vào sử dụng; Thường xuyên rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn trường hợp vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate