September 14, 2022 | 10:26 GMT+7

MoIC introduces 3 State management platforms

Đỗ Phong -

The Ministry of Information and Communications (MoIC) introduced three platforms for State management at a conference on September 13: virtual assistants for information and communications (kiki@gov.vn); an overall governance platform; and a portal on the application of information technology in investment projects. Upon completion, the platforms are expected to be widely applied in ministries, sectors, and localities around the country. Minister of Information and Communications Nguyen Manh Hung asked that these platforms be approached closely and bring value.

Minister of Information and Communications Nguyen Manh Hung speaks at the conference.
Minister of Information and Communications Nguyen Manh Hung speaks at the conference.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh điều này tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý 3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phân tích những bước chuyển và điểm khác biệt quan trọng giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng công nghệ thông tin thường mang lại giá trị cho nhà quản lý nhiều hơn, phục vụ cho nhà quản lý. Còn chuyển đổi số mang lại giá trị cho người dùng cuối nên phải lấy người dùng làm trung tâm. Chuyển đổi số là chuyển từ chi phí sáng tạo ra lợi ích và giá trị. Giá trị ấy phải đo lường được thì mới thấy được hiệu quả, nếu gặp các giá trị vô hình thì phải lượng hóa chúng.

 
Năm 2022 là năm tổng tấn công về chuyển đổi số. Các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành Nghị quyết, chương trình về chuyển đổi số. Từ Đảng đến chính quyền đã thông suốt, người dân tập trung sử dụng các nền tảng số có sẵn, còn các Tổ công nghệ số cộng đồng đang “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giúp người dân lên môi trường số.

Chuyển đổi số là chuyển từ phần mềm riêng lẻ sang các nền tảng dùng chung. Nền tảng số đơn giản tới mức không cần qua quá trình đào tạo. Các bộ, ngành, địa phương khi làm về công nghệ thông tin cần lưu ý có làm theo dạng nền tảng được không.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định chuyển đổi số là chuyển từ ứng dụng công nghệ sang chuyển đổi cách làm việc; từ cách làm đơn thuần sang cách làm toàn diện; từ máy tính riêng lẻ lên điện toán đám mây; từ đầu tư sang thuê; từ sản phẩm sang dịch vụ.

Chuyển đổi số cũng là chuyển trọng tâm từ tổ chuyên gia sang tổ công nghệ số cộng đồng; Chuyển trọng tâm từ làm thế nào sang làm cái gì; từ hệ thống công nghệ thông tin sang môi trường làm việc số, tư duy làm việc và tương tác ở trên đó; từ tự động hóa sang thông minh hóa; từ dữ liệu tổ chức sang dữ liệu người dùng.

Cũng tại hội nghị này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu 3 nền tảng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Bộ mà sau khi hoàn thiện, có thể triển khai rộng tại các bộ, ngành và địa phương trên cả nước gồm: Trợ lý ảo về thông tin và truyền thông (kiki@gov.vn); Nền tảng quản trị tổng thể; Cổng Thông tin về dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu, tất cả các nền tảng này cần phải được tiếp cận theo hướng bám sát nhu cầu thực tiễn và thực sự mang lại giá trị, hiệu quả tại các đơn vị sử dụng. Đến tháng 12/2022 phải hoàn thiện các tính năng của trợ lý ảo Kiki và Bộ trưởng sẽ đích thân kiểm tra.

Đối với Nền tảng quản trị và làm việc tổng thể, Bộ trưởng chỉ đạo từ tháng 10/2022 sẽ sử dụng rộng rãi nền tảng này trong nội bộ Bộ Thông tin và Truyền thông. Sau 3 tháng sẽ tiếp tục hoàn thiện để phổ biến rộng rãi cho các Bộ và các tỉnh sử dụng.

Đến nay Trợ lý ảo Kiki được đưa vào thử nghiệm từ tháng 01/2022 và đưa vào sử dụng chính thức từ tháng 4/2022, đối tượng phục vụ chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Nền tảng quản trị và làm việc tổng thể phục vụ cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan nhà nước đang phát triển đã được khởi động từ tháng 6/2022, triển khai dùng thử trong khối các đơn vị công nghệ số từ tháng 9/2022, dự kiến triển khai rộng rãi trong tất cả các cơ quan, đơn vị từ 01/10/2022. Nền tảng áp dụng cơ chế phân tích dữ liệu tập trung, do đó cấp trên có thể nhìn rõ cấp dưới đang làm gì, cấp dưới không phải báo cáo lên cấp trên hoạt động của mình.

Với phần mềm Cổng Thông tin về dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin khởi động từ tháng 6/2022, hiện đang triển khai dùng thử trong Cục Chuyển đổi số Quốc gia từ tháng 8/2022. Sử dụng phần mềm này có thể xem thông tin cả nước, từng Bộ, từng tỉnh có bao nhiêu dự án công nghệ thông tin, số vốn chi cho từng dự án theo thời điểm thống kê, chi tiết dự án đầu tư...

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate