October 18, 2021 | 08:34 GMT+7

US support for battery energy storage project

Mộc Minh -

The US’s AMI AC Renewables will implement a pilot project to develop a $3-million battery energy storage system in south-central Khanh Hoa province. The project will demonstrate how the US’s leading energy storage technology can help Vietnam achieve its renewable energy development goals and reduce its dependence on coal.

Photo: Illustration
Photo: Illustration

Bên lề Đối thoại An ninh Năng lượng Hoa Kỳ-Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM vừa công bố tài trợ 2,96 triệu USD cho công ty AMI AC Renewables thực hiện dự án thí điểm phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại Việt Nam.

Dự án sẽ sử dụng công nghệ và thiết bị hàng đầu của Hoa Kỳ nhằm cho thấy hệ thống lưu trữ năng lượng tiên tiến có thể góp phần giảm tổn thất năng lượng và giúp Việt Nam tích hợp nhiều năng lượng tái tạo hơn vào hệ thống năng lượng quốc gia.

Dự án này sẽ được xây dựng và kết nối với nhà máy điện mặt trời với công suất 50MW của công ty AMI AC Renewables tại tỉnh Khánh Hòa.

Bà Marie C. Damour, Đại biện lâm thời của Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết dự án này sẽ cho thấy công nghệ lưu trữ năng lượng hàng đầu của Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam đạt những mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo, và giảm lệ thuộc vào than và thúc đẩy tiến trinh chuyển tiếp lên nền kinh tế năng lượng sạch, có sức chống chịu cao hơn với biến đổi khí hậu.

Theo ông Patrice Clausse, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty AMI AC Renewables, nhà máy điện mặt trời ở tỉnh Khánh Hòa là một địa điểm lý tưởng để minh chứng lưu trữ năng lượng có thể giúp Việt nam khai thác hết tiềm năng về năng lượng tái tạo.

Dự án này được hình thành tiếp sau nghiên cứu về tính khả thi trong việc sử dụng công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến của Hoa Kỳ tại Việt Nam, do Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) tài trợ. 

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate