September 17, 2021 | 10:44 GMT+7

Fees in atomic energy field to be cut

Trâm Anh -

The Ministry of Finance has proposed reductions of 50 per cent to certain fees in the field of atomic energy. It has also reduced 30 other fees and charges to the end of the year, totaling some VND2 trillion ($87.85 million).

Photo: Illustration
Photo: Illustration

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% phí thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ tại Mục I Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Giảm 50% phí thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ.
Giảm 50% phí thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ.

Theo đó, mức phí thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trên trung bình giảm từ 7 triệu đồng xuống còn 3,5 triệu đồng/1 nguồn hoặc 1 lô nguồn để sử dụng trong 1 thiết bị.

Mức phí đối với nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trung bình, giảm từ 2 triệu đồng xuống còn 1 triệu đồng/nguồn.

Mức phí đối với nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ dưới trung bình, mức phí giảm từ 1 triệu đồng xuống còn 500.000 đồng/nguồn.

Trường hợp gia hạn giấy phép thì thu bằng 75% mức thu phí thẩm định lần đầu.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 274/BKHCN-KHTC về việc đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, đề nghị giảm phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ quy định tại điểm 7 Mục I Biểu phí ban hành kèm Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tính toán số tiền phí giảm khi thực hiện giảm thu phí thẩm định cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ, gửi về Bộ Tài chính trước ngày 14/10/2021.

Được biết, hoạt động ứng dụng bức xạ hạt nhân và đồng vị phóng xạ đóng vai trò cần thiết và đem lại nhiều lợi ích. Việc ứng dụng bức xạ này càng được phát triển trong hoạt động của các cơ sở y tế, năng lượng, công nghiệp, các tổ chức, đơn vị liên quan đến kiểm định, đo lường chất lượng cầu đường,…

Từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện và tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát ban hành theo thẩm quyền 21 Thông tư để sửa đổi 31 Thông tư thu phí, lệ phí hiện hành theo hướng miễn hoặc giảm mức thu cao của nhiều khoản phí, lệ phí.

Sau khi các thông tư nêu trên hết hiệu lực vào thời điểm hết năm 2020,  Bộ Tài chính đã 2 lần gia hạn thời gian, giảm 30 loại phí, lệ phí đến hết năm 2021. Trong đó, có nhiều khoản như giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế dự án đầu tư xây dựng và 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán... Số giảm thu từ phí, lệ phí này trong cả năm 2021 là khoảng 2.000 tỷ đồng. 

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate