October 13, 2021 | 14:27 GMT+7

Hanoi to review unfinished projects using budget funds

Phan Dương -

The Hanoi Department of Planning and Investment will review all projects using the city’s budget that remain unfinished or are past the implementation deadline and therefore affecting the city’s investment activities.

Photo: Illustration
Photo: Illustration

Đồng thời cũng rà soát toàn bộ dự án đã cơ bản hoàn thành nhưng còn vướng một phần diện tích phải giải phóng mặt bằng để đề xuất hướng xử lý phù hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/10/2021.

713 DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH NHƯNG CHƯA NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN

Tại công văn số 3396 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, UBND TP.Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã phê duyệt quyết toán được 892 dự án, giá trị quyết toán là 8.139 tỷ đồng, giảm trừ 202 tỷ đồng so với giá trị đề nghị của chủ đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quyết toán dự án hoàn thành vẫn còn những hạn chế. Số dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán vẫn tồn đọng nhiều. Đến thời điểm hiện nay, theo báo cáo của Sở Tài Chính, còn 81 dự án cấp thành phố đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán. Trong đó có 42 dự án trong hạn lập báo cáo, 23 dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng và 16 dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng. Ngoài ra, còn tới 632 dự án cấp huyện đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán. Từ đó ảnh hưởng chung đến công tác đầu tư của thành phố.

Trước tình hình này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban ngành, các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về việc đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành; đẩy mạnh công tác lập hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán đảm bảo thời gian theo đúng quy định.

Đối với các dự án chậm quyết toán, thành phố yêu cầu giám đốc Ban quản lý dự án trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư đối với từng dự án, từng gói thầu để giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền của chủ đầu tư; Chủ động để xuất, kiến nghị UBND thành phố và các Sở, ban ngành để được hướng dẫn xử lý, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc vượt thẩm quyền của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành.

Ban quản lý dự án cũng cần tích cực đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu nộp hoàn trả ngân sách đầy đủ các khoản nợ phải thu theo quyết định phê duyệt quyết toán; thực hiện hết quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định pháp luật và các điều khoản hợp đồng đã ký với các nhà thầu trong việc thu hồi công nợ.

KHÔNG ĐỂ TÌNH TRẠNG NỢ KÉO DÀI QUA NHIỀU NĂM

“Với các doanh nghiệp chây ì, kéo dài thời gian hoàn trả, không thương lượng được biện pháp thu hồi thì căn cứ các điều khoản hợp đồng đã ký để thực hiện giải quyết tranh chấp hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân về việc thanh toán thừa cho nhà thầu không đúng quy định (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không thu hồi được các khoản thanh toán vượt sau phê duyệt quyết toán”, văn bản của UBND Thành phố nêu rõ.

UBND Thành phố cũng giao Kho bạc nhà nước Hà Nội rà soát các dự án tồn đọng, dự án hoàn thành chưa tất toán tài khoản định kỳ hàng quý thông báo cho chủ đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã và Sở Tài chính để tổng hợp, đôn đốc công tác quyết toán, đóng mã số dự án theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể để tăng cường đôn đốc, thu hồi tối đa các khoản nợ phải thu, dư tạm ứng quá hạn; chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ; đề xuất biện pháp quản lý, thanh toán, không để tình trạng nợ phải thu, dư tạm ứng quá hạn kéo dài qua các năm không có biện pháp thu hồi.

Sở Tài chính được giao chủ động nắm bắt tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư trong công tác quyết toán, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo kịp thời để đẩy mạnh công tác quyết toán. Từ nay đến cuối năm 2021, trước ngày 25 hàng tháng phải báo cáo tiến độ thực hiện quyết toán dự án hoàn thành các dự án ngân sách cấp thành phố với UBND Thành phố. Đồng thời công khai gửi tới các đơn vị để biết và đôn đốc thực hiện...

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate