September 19, 2022 | 10:15 GMT+7

Hanoi to boost innovation to 2025

Nam Anh -

Hanoi approved the “Building a digital platform for innovation investment” project on September 15, which aims to attract 300 venture capitalists and 1,500 innovative startups from Southeast Asia by 2025 to participate in the Youth Innovation Investment Digitization Platform. It will also support at least 200 Vietnamese startups during the period, connect 500 investments worth $1 billion for regional startups, and offer loans of VND1 trillion ($42.2 million) for young people to get a business underway.

Theo đó, đề án “Xây dựng nền tảng số hóa đầu tư đổi mới sáng tạo” được ban hành nhằm cụ thể hóa các nội dung của Chương trình số 07 CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời tạo điều kiện kết nối các nhà đầu tư mạo hiểm, đầu tư thiên thần có quy mô, uy tín trong nước và quốc tế có cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên Thủ đô.

Đề án đặt mục tiêu cụ thể, tới năm 2025 thu hút 300 nhà đầu tư mạo hiểm và 1.500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) khu vực Đông Nam Á tham gia Nền tảng số hóa đầu tư đổi mới sáng tạo của thanh niên.

Phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ ít nhất cho 200 doanh nghiệp startup của người Việt Nam; thực hiện 500 kết nối đầu tư trị giá 1 tỷ USD cho các startup khu vực; hỗ trợ vay vốn 1.000 tỷ đồng cho thanh niên, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế.

Nền tảng số hóa đầu tư mạo hiểm đổi mới sáng tạo với mục tiêu trở thành một hệ thống dữ liệu và vận động tài chính hướng đến các doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ Việt Nam, cho phép các doanh nghiệp kết nối với các nhà đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước để thiết lập các thương vụ đa phương nhằm vận động vốn cho doanh nghiệp.

Nền tảng cần bảo đảm một số tính năng cốt lõi như: tổng hợp thông tin và định vị giao tiếp giữa doanh nghiệp trẻ và các nhà đầu tư; tạo dựng nên những nhà sáng lập và một cộng đồng những nhà đầu tư mạo hiểm; liên tục cập nhật hệ thống các thỏa thuận và thương lượng trên một nền tảng tập trung và cực kỳ dễ kiểm soát và ứng dụng; thu thập thông tin thông qua các cuộc thi khởi nghiệp; nền tảng là cầu nối giữa các nhà khởi nghiệp và nhà đầu tư thiên thần nhằm kết nối ý tưởng và gọi vốn đầu tư một cách dễ dàng và hiệu quả trên không gian số…

Theo đề án, nền tảng hoạt động theo mô hình dự kiến sẽ khởi đầu với 4 bộ phận và 15 nhân sự vào năm 2022, vận hành theo hình thức quản trị tư nhân với nguồn kinh phí xã hội hóa 100%. Các bộ phận sẽ dần được cơ cấu lại trong 4 năm triển khai Đề án để bảo đảm được chức năng và hiệu quả của cả hệ thống. Đến năm 2025, nền tảng dự kiến có 6 bộ phận và từ 36-38 nhân sự…

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate